skip to Main Content
1966: Geboren
1993: diploma geneeskunde U-Gent
1995: diploma huisartsgeneeskunde
2013: diploma master in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise U-Antwerpen
2021: erkenning medisch deskundige Minister Justitie identificatie EXP38584677

Huisarts sinds 1995

Verzekeringsgeneeskunde sinds 2013

Back To Top